november 2012

Toename bedrijfsresultaat van 16% door Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken houdt in dat werknemers tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken en biedt een grote groep werknemers een laagdrempelig alternatief voor de woon-werk rit in de spits.

Het Nieuwe Werken is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Vanwege demografische ontwikkelingen zal de arbeidsproductiviteit moeten stijgen om dezelfde productiviteit te kunnen handhaven. Tussen 2010 en 2020 vindt er een significante krimp plaats in beschikbare arbeiders. Er vertrekken in deze periode 5 tot 7% meer werknemers met pensioen dan dat er starters op de markt komen. Dit gaat gepaard met de aanhoudende economische groei van economie├źn zoals China en India. Het Nieuwe Werken biedt het hoofd aan deze opkomende uitdagingen (van Haterd, 2010).

Onderzoek door EIM (Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf) wijst uit dat organisaties die investeren in Het Nieuwe Werken een verbetering van 18% zagen in het bedrijfsresultaat, tegen slechts 2% van de groep organisaties die dit niet gedaan hadden. Opvallende conclusie uit het onderzoek is de sterke relatie tussen investering in arbeidstijden, de flexibilisering daarvan en bedrijfsresultaat.

In het verleden was het werken (en dus ook kantoorpanden) vooral gericht op het individueel afhandelen van (terugkerende) taken. Het Nieuwe Werken gaat dan ook over effectief werken, in tegenstelling tot ‘effici├źnt’ werken, zoals voorheen het uitgangspunt is geweest. Naar verwachting bestaat 80% van het werk in 2015 uit samenwerken, hiervan zal 50% plaatsvinden met anderen op een andere locatie of zelfs in het buitenland (van Egmond, 2010).

In combinatie met de vooruitgang in ICT brengt het gedachtegoed van Het Nieuwe Werken ingrijpende verandering in hoe wij mobiliseren. ICT schept de mogelijkheid tot werken op afstand, onderweg, op een thuislocatie of alternatieve plek buiten de vestiging van de werkgever, het zogenaamde ‘telewerken’.

Dit dashboard gaat over Het Nieuwe Werken. Het dashboard Slim Werken Slim Reizen gaat dieper in op de relatie tussen Het Nieuwe Werken, mobiliteitsmanagement en de kostenbesparingen die werkgevers kunnen realiseren.

Telewerken 
‘Telewerken’ leidt tot minder woon-werk en zakelijk verkeer, tot meer spitsmijders en levert daarmee een bijdrage aan de vermindering van congestie. Het Nieuwe Werken omvat meer dan telewerken. De volgende maatregelen vallen er ook onder:
  • flexibele werktijden 
  • werkplekdelen 
  • vergaderen buiten spitstijden 
  • teleconferencing en videoconferencing 
  • webcasts en webinars 
  • spitsmijden 
Het Nieuwe Werken en de bijhorende maatregelen zijn momenteel enorm in opkomst. Een recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat 50% van medewerkers binnen het bedrijfsleven hun baan zouden opzeggen als flexibilisering (van werktijd) opgeheven zou worden (van Egmond, 2010).

Reboundeffecten 
Het Nieuwe Werken kent echter ook rebound effecten. Een voorbeeld. Een analyse van CBS-gegevens over de omvang van de beroepsbevolking, de arbeidsduur en het aantal ritten en de afstanden in het woon-werkverkeer laat het volgende zien (figuur 1).

Figuur 1 Ontwikkeling beroepsbevolking, contracturen, aantal woonwerkritten en woon-werkafstand in de periode 1996-2007/2010 (1996=100). Bron: CBS. 


Deeltijdwerken en Het Nieuwe Werken zijn mogelijk de oorzaak voor de afname van het aantal contracturen per werkzame persoon en het aantal woon-werkritten per werkzame persoon sinds 1996. Deze afnamen (-3% en -5%) zijn echter gering vergeleken met de toename van de afstanden in het woon-werkverkeer en de groei van de beroepsbevolking (+15 / +20%) in diezelfde periode.

Toch pleit het bedrijfsleven voor Het Nieuwe Werken. Daar zijn 4 redenen voor:
  1. aantrekkelijk werkgeverschap 
  2. stijging werknemers- en klanttevredenheid 
  3. milieu 
  4. kostenbesparing. 
>> Lees meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten