november 2012

Toekomstbeeld

De traditionele functie van het kantoor, - de locatie om informatie te vergaren, te verwerken en te delen -, verandert. Verschillende onderzoeken laten zien dat het introduceren van flexwerken, de 9-tot-5-mentaliteit in rap tempo verandert. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst en welke impact heeft dit op hoe wij ons mobiliseren?

De manier van werken is erg veranderd. Er wordt meer dan ooit samengewerkt met anderen. Steeds meer werk wordt verricht door het samenwerken binnen (virtuele) teams. Het onderscheid tussen afdelingen vervaagt, functiebeschrijvingen worden breder omschreven. Was het aansturen vanuit management de centrale uitgangspunt, nu draait het steeds meer om het decentraal organiseren en samenwerken op basis van vertrouwen. Beoordeling van het werk gaat steeds meer plaatsvinden op basis van beoordeling door peers (o.a. van Egmond 2011, van Haterd 2010).

Finext, Een toekomstbeeld voor de organisatie van de toekomst? 

Finext een dienstverlener binnen financiële markt benadert de markt op eigenzinnige wijze. De dienstverlener, met circa 150 mannen en vrouwen sterk, werkt volledig op basis van zelf organiserende teams. Het bedrijf kent geen stafafdelingen of secretaresses. Gedragen op de peilers: eigen verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen, synergie, ondernemerschap en talent/ambitie boven structuur, stevent de organisatie voort op basis van het principe van zelfordening. “Wij hebben geen organisatie, maar een vermogen om te organiseren, Dat wil zeggen dat de organisatie zich voortdurend aanpast aan de veranderende omstandigheden op de markt”, aldus Fokke Wijnstra mede inspirator van Finext.

De organisatie kent geen formele managementfuncties, maar rollen die vrij van hiërarchie zijn en die gerouleerd kunnen worden. Elk team werkt onafhankelijk, is zelfsturend en zelf resultaatverantwoordelijk. Tevens bepalen Finexters zelf wie er in een team komt te zitten. Het gevolg is een organisatie dat in staat is om snel met veranderende marktbehoefte om te springen.

Bron: van Baane et. al. 2011, nieuworganiseren.nu (2011)

Ondanks de hoge waardering van Finext door zowel klant als medewerker kent de benadering ook zijn uitdagingen. Werknemers nemen soms te veel initiatieven en op sommige trajecten komt het korte termijn belang te hoog te staan ten opzichte van het lange termijn. Binnen dergelijke benaderingen dienen ook deze kanttekeningen in de gaten gehouden te worden.

De verwachting is dat deze samenwerking op basis van vertouwen niet alleen binnen organisaties maar ook steeds meer tussen organisaties zal gaan plaatsvinden. Organisaties zullen zich steeds meer gaan richten op dié activiteiten waar ze in uitblinken. Dit betekent dat organisaties van omvang zullen gaan afnemen (van Haterd, 2010).

Hiernaast dient ook benoemd te worden dat het vertrouwen in grootschalige organisaties met de jaren alleen maar is afgenomen (van Egmond, 2011). Generatie Y kiest steeds vaker voor meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit is één van de charmes van het werken bij kleinere organisaties ten opzichte van grootschalige organisaties (van der Riet et. al., 2011).

In de praktijk betekent dit, dat organisaties steeds meer hun bedrijfsruimte beschikbaar gaan stellen voor gebruik door partners en klanten, maar ook door potentiële partners en potentiële klanten, zonder dat daar vooraf een duidelijke relatie tot baten vastgelegd is. Kruisbestuiving en serendipiteit schijnen hier de toverwoorden zijn. Organisaties zoals Oracle en Microsoft hebben hier al de eerste stappen in gezet. Kruisman (2012) stelt dan ook dat, in de niet al te verre toekomst, op grote schaal gewerkt gaat worden binnen de muren van aanverwante organisaties. Dit gaat het mobiliteitslandschap nog heel sterk beïnvloeden. Qua technologie is dit al goed mogelijk.

Referenties 
T. van der Riet, S. Skoblikov, P. Becker et. al., “Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y”, Eburon, 2011
R. Baane, P. Houtkamp, M. Knotter,, “Het Nieuwe Werken ontrafeld - Over bricks, bytes & behavior”, van Gorcum, 2010
B. van Haterd, “Werken nieuwe stijl”, AW Bruna, 2010
H. van Egmond, “Het Nieuwe Werken - Van visie naar praktijk”, Kluwer, 2010
A. Kruisman, interview “Het Nieuwe Werken en Mobiliteit”, 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten