november 2012

Het Nieuwe Werken: Waarom?

Onder werkgevers neemt de belangstelling voor Het Nieuwe Werken toe. Zij zien de voordelen van Het Nieuwe Werken in. Er zijn ook veel maatschappelijke baten. Daarom stimuleren Rijk en veel regio’s Het Nieuwe Werken. Baten van Het Nieuwe Werken zijn onder andere:

1. Aantrekkelijk werkgeverschap
De nieuw intredende generatie, Generatie Y (degenen geboren tussen 1982 en 2001), stelt hogere eisen aan hun baan dan voorgaande generaties. Onder andere balans tussen werk en privé moet er gewoon zijn (van der Riet et. al., 2011). Organisaties die behoefte hebben om aan te sluiten op de behoeften van deze doelgroep zien baat bij Het Nieuwe Werken. Voor andere organisaties draagt het bij aan het bieden van een aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaardenpakket dat recht doet aan wederzijdse behoefte aan flexibiliteit en autonomie (Baane et. al., 2011).

2. Stijging werknemers- en klanttevredenheid 
Het introduceren van Het Nieuwe Werken heeft een positieve invloed op werknemerstevredenheid. Een hogere werknemerstevredenheid leidt tot werknemers die zich meer verbonden voelen met de organisatie. Dit leidt tot een daling van het ziekteverzuim en een stijging van de klanttevredenheid. De veronderstelling is dat werknemers met een hoog gevoel van verbondenheid ook meer bereid zijn om zich in te zetten voor klanten (van Egmond, 2010).

3. Milieu
Een voordeel van Het Nieuwe Werken is de reductie van het aantal afgelegde auto kilometers. Dit bespaart veel CO2-uitstoot. Alhoewel exacte gegevens over CO2-uitstoot niet beschikbaar zijn, zijn er duidelijke indicaties dat er een reductie van CO2-uitstoot plaats vindt bij het introduceren van flexibel werken. In 2008 realiseerde KPN bijvoorbeeld een reductie van 20% CO2 vanwege het introduceren van faciliteiten voor telefonisch vergaderen voor haar personeel. Andere organisaties verwachten soortgelijke cijfers te kunnen behalen door het introduceren van Het Nieuwe Werken (van Haterd, 2010).

Daar staat tegenover dat thuiswerkers ook CO2 uitstoten.

>> Lees meer.

Casus HP

De invoering van flexibel werken bij de Nederlandse vestiging van Hewlett-Packard (HP) heeft ertoe geleid dat vier maanden later 120 ton minder CO2 wordt uitgestoten. Het bedrijf schrijft de reductie van CO2-uitstoot toe aan het feit dat alle Nederlandse medewerkers hun leaseauto na de invoering van het flexwerken vaker laten staan. Lease autorijders reden in totaal 700.000 km minder in die periode. HP zegt nog een verdere afname van het autogebruik te verwachten.

“Met de hedendaagse technologie is fysieke aanwezigheid op kantoor lang niet altijd nodig. Naast CO2–reductie is er ook sprake van een enorme kostenbesparing. Op jaarbasis besparen we honderdduizenden euro’s aan brandstof en variabele kosten voor ons wagenpark. Bovendien dragen we ons steentje bij aan het terugdringen van het autoverkeer en bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om zo effectief en efficiënt mogelijk vanaf iedere locatie te werken”, aldus algemeen directeur van HP Nederland.

Het Nederlandse hoofdkantoor van het technologiebedrijf verhuisde van Utrecht naar Amstelveen en is volgens HP volledig ingericht op de nieuwe manier van werken. Reisafstand was voor het gros van medewerkers meer maar door Het Nieuwe Werken is de werknemerstevredenheid juist gestegen en niet afgenomen. Inmiddels is flexibel werken de hoogst gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde en levert het opheffen van de vorige locatie een kostenbesparing van 8 miljoen euro aan huur per jaar.

Bron: Fragment Computer World, 2008 & van Haterd, 2010


4. Kostenbesparing
Een reden voor het introduceren van Het Nieuwe Werken is het kostenplaatje. Het reduceren van kosten door middel van Het Nieuwe Werken kan op verschillende manieren. Een voor de hand liggende benadering is het reduceren van onbenutte ruimte en werkplekken zoals boven beschreven casus onder andere laat zien. Lees meer hierover in het dashboard over Slim Werken Slim Reizen.

Echter, Het Nieuwe Werken brengt een diversiteit aan kosten met zich mee die niet onderschat dient te worden. Investering in onder andere managementontwikkeling, personeelsontwikkeling, change management en ICT aanpassingen dienen vrijwel altijd meegenomen te worden (Baane et. al., 2011). Experts spreken dan ook liever over Het Nieuwe Werken als een vorm van waardecreatie om talent binnen organisatie te faciliteren, in te zetten en dus te laten bloeien (Kruisman, 2012).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten