november 2012

Het Nieuwe Werken: files terugdringen?

Flexplekken en Werkplekdelen 
Aan de basis van Het Nieuwe Werken staat dat werk verricht dient te worden op de locatie en op het moment dat zich daar het best voor leent (Haterd, 2010). Flexwerken, werkplekdelen, telewerken en mobiel werken zijn mobiliteits- en bereikbaarheidsgeoriënteerde middelen die hier aan bijdragen.

Werkplekken worden ingericht naar gelang de aard van de werkzaamheden en niet naar de persoon in kwestie. Werkplekken kunnen op verschillende wijze worden ingericht: standaardwerkplekken, gezamenlijke stilteplekken, individuele focusplekken, lunchplekken,. De juiste samenstelling is dus afhankelijk van de organisatie, de branche en werkzaamheden.

Werkplekdelen, telewerken en mobiel werken gaan hand in hand. Een prognose-onderzoek door Vanson Bourne (2012) laat zien dat er een sterke relatie is tussen het aantal telewerkers en het toepassen van principes voor werkplekdelen. Uit het dashboard Slim Werken Slim Reizen blijkt echter dit deze logische koppeling in de praktijk nog niet vanzelfsprekend is.

Telewerken creëert nieuwe kansen 

“In 2020 zullen er voor elke tien werknemers zes bureaus beschikbaar zijn. Nu zijn dat er nog 8,4. Mobiel werken gaat de komende jaren in Nederland zorgen voor een reductie van 27 procent van het aantal werkplekken op kantoren.”, aldus voorspellingen door onderzoeksbureau Vanson Bourne voor IT bedrijf Citrix.

Hiermee loopt Nederland voorop. De internationale gemiddelde afname ligt namelijk een stuk lager, op 17 procent.

29 procent van de circa 1900 ondervraagde IT Managers geeft aan dat ze in 2020 veelal niet meer vanuit hun traditionele kantoor zullen werken. Het werk wordt verplaatst naar een thuiswerkplek (64 procent), projectlocaties (60 procent) of op locatie bij een klant of partner (50 procent).

Hiernaast verwachten IT-managers dat werknemers toegang zullen krijgen tot bedrijfsapplicaties en data op mobiele werklocaties als hotels, vliegvelden of onderweg.

Bron:  www.werken20.nl (2012) &  www.citrix.com (2012) 

Files terugdringen?
De groei van telewerken zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn voor het dalende aantal woon-werkritten van de afgelopen jaren. De woon-werkafstand groeide echter sneller (zie achtergrondinformatie). Mede daardoor nam de congestie toe. Het Nieuwe Werken heeft de potentie om files terug te dringen.

Telewerken moet dan zo’n omvang krijgen, dat het tegenwicht biedt aan de langere woon-werkritten. Voor medewerkers die telewerken is het makkelijker om verder van het werk te wonen. Ze hoeven daar immers minder vaak te zijn. Dit kan leiden tot meer files. Aan de andere kant neemt de totale reisafstand af en neemt de persoonlijke keuzevrijheid toe. Als werkgevers telewerken aanbieden en tegelijkertijd het openbaar vervoer promoten, dan snijdt het mes aan twee kanten. Werknemers kunnen hun (trein)reis gebruiken als werktijd. Én telewerken draagt echt bij aan minder congestie.Figuur 1 Thuiswerken in 4 sectoren. Bron: ICT Barometer ICT en thuiswerken, Ernst & Young, 2009, bewerkt door KpVV/CE Delft.


Vormen van telewerken 
  • Thuiswerken: hele dag vanuit huis werken 
  • Spitsmijdend telewerken: deel van de dag thuiswerken om files te vermijden 
  • Nomadisch werken: werken vanuit trein, smart working centre, café etc. 

Thuiswerken
Een kwart van de automobilisten heeft de mogelijkheid om thuis te kunnen werken. Net als bij het flexibel werken geldt hier dat respondenten onder de 55 jaar en vrouwen minder de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Op de vraag wat automobilisten plezierig vinden aan thuiswerken, blijkt dat vooral minder (reis)tijd (64%) en efficiency (47%) een belangrijke rol spelen. Het krijgen van een vergoeding speelt zo goed als geen rol. Wat automobilisten het meest dwars zit bij thuiswerken, is het gemis van contact met collega’s (41%) en de scheidslijn tussen werk en privé (33%).

Wat vindt u plezierig aan thuiswerken? 

1. Het scheelt mij veel reistijd 64%
2. Ik werk veel efficiënter 47%
3. Goede balans werk en privé 39%
4. Veel beter voor het milieu 29%
5. Geen gezeur van collega’s 15%
Bron: Eileen, Het Nationale Automobilisten Onderzoek 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten