november 2012

Aantal telewerkers in 7 jaar verdrievoudigd

Aantal woon-werkritten neemt af; reisafstand groeit

In 2009 deed 19% van alle werknemers aan telewerken. Dat is bijna 3 keer zoveel als in 2003. Cijfers van het CBS laten echter zien dat de toename van het aantal telewerkers stagneert. Uit onderzoek blijkt dat 45% van alle werknemers zou kunnen telewerken.


Het Nieuwe Werken houdt in dat werknemers tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Telewerken is hier een populair onderdeel van. Het Nieuwe Werken kan leiden tot minder woon-werk en zakelijk verkeer, tot meer spitsmijders en daarmee bijdragen aan vermindering van congestie.

Telewerken creëert nieuwe kansen
De afgelopen jaren daalde het aantal woon-werkritten. De groei van telewerken zou hiervan de oorzaak kunnen zijn. De woon-werkafstand groeide echter sneller. Mede daardoor nam de congestie toe. Het Nieuwe Werken heeft de potentie om files terug te dringen. Telewerken moet dan zo’n omvang krijgen, dat het tegenwicht biedt tegen de langere woon-werkritten. Voor medewerkers die telewerken is het makkelijker om verder van het werk te wonen. Ze hoeven daar immers minder vaak te zijn. Dat kan leiden tot meer files. Aan de andere kant neemt de totale reisafstand af en neemt de persoonlijke keuzevrijheid toe. Als werkgevers telewerken aanbieden en tegelijkertijd het openbaar vervoer promoten, dan snijdt het mes aan twee kanten. Werknemers kunnen hun (trein)reis gebruiken als werktijd. Én telewerken draagt echt bij aan minder congestie.
Figuur 1 Thuiswerken in 4 sectoren. Bron: ICT Barometer ICT en thuiswerken, Ernst & Young, 2009, bewerkt door KpVV/CE Delft.
 
Overheden lopen achter bij invoering Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken biedt een grote groep werknemers een laagdrempelig alternatief voor de woon-werkrit in de spits. Onder werkgevers neemt de belangstelling voor het Nieuwe Werken toe. Ze hebben er zelf baat bij. Steeds meer bedrijven voeren het daarom in of overwegen dit. Er zijn ook veel maatschappelijke baten. Daarom stimuleren Rijk en veel regio’s Het Nieuwe Werken. De overheid loopt met de invoering echter achter op de dienstensector (zie figuur 1). Het is daarom belangrijk dat ze niet alleen naar het bedrijfsleven kijken, maar prioriteit geven aan de eigen organisatie en aan andere overheidsinstellingen.

> Achtergrondinformatie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten