november 2012

Thuiswerker stoot 350 kg CO2 per jaar minder uit

“Figuur 4 geeft de resultaten voor de gemiddelde (relevante) CO2-uitstoot per dag van een leaserijder die thuis werkt ten opzichte van een leaserijder die op kantoor werkt. De vergelijking is gemaakt voor zowel de verschillende maanden gedurende het jaar als voor een jaargemiddelde. Het verschil tussen de maanden is gebaseerd op het feit dat er gedurende de wintermaanden thuis meer wordt gestookt. Het autoverbruik is gedurende het jaar gelijk verondersteld. Bij deze berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde samenstelling van het wagenpark (diesel, benzine, LPG) en van de gemiddelde woon-werkafstand van leaseautobezitters (45 km).

Figuur 4: CO2-uitstoot van thuiswerken vs. op het kantoor werken gedurende het jaar en gemiddeld, uitgaande van een gemiddelde leaserijder. Bron: CE Delft
  
Gemiddeld genomen stoot een werknemer die één dag thuis werkt 7,8 kg CO2 minder uit dan op kantoor. Op jaarbasis wordt bij één dag in de week thuis-werken (45 werkweken) per werknemer 350 kg CO2-uitstoot bespaard.”
Aannames:
  • Volgens een onderzoek van Sustel (2004) wordt een auto die thuis staat door thuiswerken gebruikt voor andere doeleinden. Naar schatting wordt met de auto een aantal kilometers gereden dat gelijk is aan ca. 40% van de bespaarde woon-werkkilometers.
  • De keuze voor een langere woon-werkafstand zijn niet meegenomen in de berekeningen. Op de langere termijn kunnen deze effecten echter behoorlijk groot zijn. Volgens de zogenaamde BreVer-wet (Behoud van REistijd en VERplaatsing), is de hoeveelheid tijd die mensen aan reizen besteden, al jarenlang en op verschillende plekken in de wereld, constant. In het geval van thuiswerken betekent dit dat de uitgespaarde reistijd weer op een andere manier zal worden ingezet om te reizen (dit hoeft niet met de auto te zijn).
 Bron: CE Delft 2008, Duurzamer leasen, B.E Kampman, M.B.J. Otten, R.T.M. Smokers, 2008

Geen opmerkingen:

Een reactie posten