november 2012

Schatting: 2,6% minder autokilometers door telewerken

“Met behulp van een eenvoudig rekenmodel is geschat wat de effecten zijn van het huidig telewerken op de regionale bereikbaarheid als geen rekening wordt gehouden met allerlei neveneffecten die ontstaan als er wegcapaciteit vrijkomt. De effecten zijn: 
  • 2,6% minder autokilometers
  • 1 tot 3% minder verkeersdrukte op de belangrijkste regionale snelwegcorridors
  • 0 tot 20% minder vertragingen op de belangrijkste regionale snelwegcorridors
  • 10 miljoen euro economische baten per jaar als gevolg van reistijdwinsten.
De telewerker zelf heeft de grootste reistijdwinst (ca. 85%). De reistijdwinst voor de overige verkeersdeelnemers als gevolg van een betere doorstroming is aanmerkelijk lager (ca. 15%).”
Bron: TNO 2004, Effecten van telewerken op de bereikbaarheid van de regio Amsterdam, M.J. Martens M. Snelder, december 2004

Geen opmerkingen:

Een reactie posten