november 2012

Achtergrondinformatie

1,4 miljoen telewerkers
In 2009 waren er volgens definitie van het CBS ongeveer 1,4 miljoen telewerkers wat neerkomt op bijna 20% van het totaal aantal werkzame personen (CBS, 2009, figuur 2). Geschat wordt dat in totaal ongeveer 3,1 miljoen van de werknemers zouden kunnen telewerken (Blauw, 2010).


Figuur 2: Aantal telewerkers en bedrijven met telewerkers (bedrijven > 10 werknemers) in periode 2003-2009. Bron: CBS
CBS-definitie telewerker: Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het ICT-systeem van het bedrijf. De medewerker heeft niet alleen toegang tot e-mail maar ook tot bestanden en/of programmatuur. De 20% geldt voor bedrijven met meer dan 10 werknemers (88% van de totale beroepsbevolking).
  
   
Cijfers en trends
Er is op dit moment nog weinig cijfermateriaal beschikbaar over Het Nieuwe Werken en mobiliteit. Het CBS houdt al een aantal jaren cijfers bij over telewerken (figuur 1). De ICT barometer van Ernst & Young laat zien dat in de dienstensector relatief veel wordt thuis gewerkt, terwijl de overheid achter blijft (figuur 1).
Het Telewerkforum onderzoekt het aantal telewerkers en of dit met Het Nieuwe Werken kan worden vergroot. Gedragsverandering bij zowel medewerkers als management (Blauw, 2010 en Frisblik, 2009) is een belangrijke voorwaarde. In de toekomst zou het bereik nog verder kunnen toenemen. Een nieuwe generatie komt de arbeidsmarkt op. Het gaat om jongeren die in de netwerksamenleving zijn opgegroeid en een andere beleving van plaats en tijd hebben (Frisblik, 2009).
   
Woon-werk verkeer vormt uitdaging voor Het Nieuwe Werken
De uitdaging voor Het Nieuwe Werken blijkt duidelijk uit een analyse van CBS-gegevens over de omvang van de beroepsbevolking, de arbeidsduur en het aantal ritten en de afstanden in het woon-werkverkeer (figuur 3). Deeltijd werken en het Nieuwe Werken zijn mogelijk de oorzaak voor de afname van het aantal contracturen per werkzame persoon en het aantal woon-werkritten per werkzame persoon sinds 1996. Deze afnamen (-3 en -5%) zijn echter gering vergeleken met de toename van de afstanden in het woon-werk en de groei van de beroepsbevolking (+15/ +20%) in diezelfde periode.

Volgens de bevolkingsprognoses van CBS gaat de omvang van de beroepsbevolking dalen. De groei van de woon-werkafstand is dus het meest zorgwekkend. Die kan ook een gevolg zijn van meer thuiswerken. Een baan verder weg is aantrekkelijker als je minder vaak op het werk hoeft te zijn. Aanwijzingen hiervoor zijn ook te vinden in de monitor mobiliteitsmanagementmaatregelen in de regio Arnhem-Nijmegen. Hoe dan ook biedt Het Nieuwe Werken meer flexibiliteit aan werknemers. Het biedt een laagdrempelig alternatief voor de woon-werkrit in de spits.

Figuur 3 Ontwikkeling beroepsbevolking, contracturen, aantal woonwerkritten en woon-werkafstand in de periode 1996-2007/2010 (1996=100). Bron: CBS 
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten