november 2012

82% automobilisten positief over Het Nieuwe Werken

Een grote meerderheid (82%) van de Nederlandse automobilisten staat positief tegenover Het Nieuwe Werken. Slechts 9% van de respondenten heeft toch liever een vaste werkplek en vaste werktijden.
  
Dit komt naar voren uit de nieuwe editie van Het Nationale Automobilisten Onderzoek van Eileen. Drie op de tien automobilisten geeft aan al in staat te zijn flexibel om te gaan met werktijden, om zo de spits te vermijden. Respondenten jonger dan 55 jaar zijn minder in staat flexibel om te gaan met hun werktijden dan mensen van 55 jaar of ouder. Ook vrouwen hebben hier meer moeite mee in vergelijking met mannen.

Thuiswerken
Een kwart van de automobilisten heeft de mogelijkheid om thuis te kunnen werken. Net als bij het flexibel werken geldt hier dat respondenten onder de 55 jaar en vrouwen minder de mogelijkheid hebben om thuis te werken.

Op de vraag wat automobilisten plezierig vinden aan thuiswerken, blijkt dat vooral minder (reis)tijd (64%) en efficiency (47%) een belangrijke rol spelen. Het krijgen van een vergoeding speelt zo goed als geen rol. Wat automobilisten het meest dwars zit bij thuiswerken, is het gemis van contact met collega’s (41%) en de scheidslijn tussen werk en privé (33%).

Wat vindt u plezierig aan thuiswerken?
1. Het scheelt mij veel reistijd 64%
2. Ik werk veel efficiënter 47%
3. Goede balans werk en privé 39%
4. Veel beter voor het milieu 29%
5. Geen gezeur van collega’s 15%

Bron: Eileen, Het Nationale Automobilisten Onderzoek 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten